Minął kolejny rok, pełen nowych doświadczeń, ciekawych działań, inspirujących osób i miejsc oraz nowych projektów, wychodzących też poza branżę kulturalną. I choć czasami bywało trudno, to wiem, że zawsze było warto. Kilka dróg się rozeszło, ale widocznie tak miało być, pojawiło się też kilka nowych, które wiodą w ciekawych kierunkach.

Co się wydarzyło?

Rok 2022 poza pracą w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie, gdzie poznaję coraz więcej ciekawych ludzi, z którymi tworzę przedsięwzięcia kulturalne i coraz bardziej się zżywam z tym miastem (nawet założyłem tu kartę biblioteczną). To przede wszystkim działania w 3. sektorze. Wspólne projekty z Towarzystwem Przyjaciół Choroszczy, Stowarzyszeniem LABiB, Teatrem Latarnia, Teatrem Okno oraz Teatrem Łątek Supraśl, z którym miałem okazję tworzyć „ Matecznik” będący Top One Offu jak określono go podczas „Teatralnego podsuwania roku 2022” na antenie Programu 2 Polskiego Radia.

Kolejny raz pełniłem rolę animatora programu Dom Kultury Plus. Cieszę się, że obdarzono mnie zaufaniem i mogłem wspierać ośrodki kultury. W tym roku współpracowałem z Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie oraz Kruklanki Ośrodkiem Kultury w Kruklankach. Serdecznie podziękowania należą się Mai i Magdzie z Barczewa oraz Marcie z Kruklanek. Takie osobowości w świecie kultury sprawiają, że uczestnictwo w kulturze jest czymś wyjątkowym.

Jako jedna z nielicznych osób miałem to szczęście, że mogłem wziąć udział w po raz drugi w Programie Zaproś nas do siebie. W tym roku Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie znalazł się wśród 14. instytucji biorących udział w Zaprosiu. Pełniłem w nim funkcję koordynatora. Niesamowite miejsca, jeszcze bardziej niesowite osoby. Wziąłem też udział w spotkaniu Zaproś Regiony, które odbyło się w Radziejowicach z inicjatywy Narodowego Centrum Kultury.

W roku 2022 w celach działalności kulturalnej wyjeżdżałem poza Podlasie około 20 razy. Każda z tych podróży to oddzielna historia, która dała mi wiele inspiracji, doświadczenia, wiedzy oraz możliwości spotkania starych znajomych i poznania nowych. Jak co roku chyba najlepszym spotkaniem była Ogólnopolska Giełda Projektów oraz Zjazd Beneficjentów Domu Kultury Plus. Dziesiątki osób kultury, setki inspiracje i pomysłów. Zaangażowałem się też w działania grupy Liderów i Liderek Kultury, którzy pragną działać na rzecz osób pracujących w ośrodkach kultury.

Dnia 7 maja 2022 roku wraz z innymi Liderkami i Liderami z Podlasia i Świętokrzyskiego ukończyliśmy kurs trenerski zorganizowany przez Szkołę Liderów. W ramach profesjonalnego dzielenia się wiedzą prowadziłem szkolenia i webinary kadrom bibliotek i ośrodków kultury. Zacząłem używać Kulturalnych Pytań – narzędzia stworzonego przez Anetę Majak z Milanówka, które pomaga w komunikacji (polecam).

Przyjąłem zaproszenie do tworzenia portalu społecznego Horyzonty Choroszczy, który został założony przez byłych pracowników choroszczańskiego ośrodka kultury, Jest on oparty o dziennikarstwo społeczne i skupia wokół siebie coraz więcej osób, które go tworzą.

Rok skończył się dla mnie dobrą wiadomością. Otrzymałem Stypendium Ministra Kultury. W ramach jego będę wspierał kadry kultury na z województwa podlaskiego. Prace już trwają, szczegóły przedstawię wkrótce. Mam nadzieję, że się uda je zrealizować z jak największą korzyścią dla podlaskich kadr kultury. Tutaj szczególnie chciałbym podziękować Ance Rudnickiej z Kultury na czasie za namawianie mnie do tego i udzielenie wskazówek.

Na moim blogu opublikowałem w 2022 roku 29 wpisów na różne tematy. Bardzo było mi miło, gdy od kilku osób usłyszałem, że dzięki temu co piszę, pomogłem im w jakiś sposób w ich drodze zawodowej i wyborach. Ogólnie w tym roku przeprowadziłem wiele rozmów z ludźmi z branży kulturalnej. Te wszystkie rozmowy i ludzie sprawiają, że osobiście czuję sens nieustannej pracy w kulturze.

Dziękuję Wszystkim, z którymi miałem okazję współpracować w 2022 roku. Stworzyliśmy wiele wspaniałych inicjatyw, które mam nadzieje zostaną na bardzo długo w pamięci uczestników. Wiem, że 2023 będzie jeszcze bogatszy w działania, projekty i wydarzenia kulturalne, które zrealizujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *