Właśnie rusza kolejna edycja DK+ (Dom Kultury Plus). Kolejnych 50 ośrodków z całej Polski, w tym 6 z Podlasia (Łapy, Grajewo, Tykocin, Krypno, Raczki, Piątnica) będzie mogło przeżyć niesamowitą przygodę, na której skorzystają nie tylko ośrodki ale i przede wszystkim mieszkańcy.

Okładka notesu, który był rozdawany beneficjentom DK+.

Dom Kultury Plus to program Narodowego Centrum Kultury, który ma na celu zaangażowanie ośrodków kultury w życie społeczności lokalnej. Jednostki uczestniczące w programie mają za zadanie odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych. Tyle w teorii, czas na praktykę. Instytucja, która bierze udział w programie otrzymuje w I etapie dotację na przeprowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych. Może ona być przeprowadzona przez zewnętrznych specjalistów, koszty ich można pokryć z dotacji, czasami instytucje robią samodzielnie diagnozy, wszystko zależy od beneficjenta. Podczas powstawania raportu istnieje możliwość rozmowy z wieloma osobami oraz odkrywania ich potencjałów. Potencjały te można wykorzystać do tworzenia oferty instytucji, a po przeprowadzeniu badań tworzy i publikuje się raport z diagnozy.

W II etapie beneficjent otrzymuje, kolejną dotację na sfinansowanie inicjatyw lokalnych, które zgłosili mieszkańcy w oparciu o dane z raportu z diagnozy. Oddolne inicjatywy mają finansowanie, oraz mogą liczyć na wsparcie pracowników instytucji kultury. Pozwala to na wytworzenie się specyficznego modelu współpracy między instytucją, a mieszkańcami, który nie stawia żadnej ze stron w uprzywilejowanej pozycji, a w partnerskiej. Jeżeli jest więcej inicjatyw, niż środków w dotacji na pokrycie, beneficjent określa sposób ich wyłonienia. Może być to ocena specjalistów, a równie dobrze może być to głosowanie mieszkańców. W tym programie istnieje duża elastyczność. Instytucja, która bierze udział w programie otrzymuje wsparcie animatora, który jej doradza i pomaga we właściwej realizacji. W tym roku ja zadebiutuje jako taki animator, choć jeszcze nie wiem z jakim ośrodkiem będę współpracował. Jedno wiem na pewno. Program Dom Kultury Plus, to najlepsze co może spotkać instytucję kultury! Podczas jego realizacji poznajemy potrzeby i oczekiwania naszych odbiorców. Możemy też dostrzec słabsze strony naszej instytucji, po to by je zniwelować. Błędem jest wypieranie informacji o problemach lub ich wyrzucanie z diagnozy przed publikacją. Czasami zdarza się tak dyrektorom, którzy boją się opinii na temat pracy ich instytucji. Diagnoza to niesamowite narzędzie, które wskazuje nam kierunek działań by trafiać w punkt. Ponadto w trakcie programu tworzy się sieć kontaktów z osobami, które będą nas wspierać w działaniu. Niektóre z inicjatyw przekształcają się w regularne punkty oferty domu kultury (w Choroszczy było tak z baletem).

Rozmowy z mieszkańcami Choroszczy podczas tworzenia diagnozy społecznej w ramach DK+

Nie należy się bać się wyjść do ludzi, to przecież dla nich jest Dom Kultury!

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy do rodziny Domów Kultury Plus dołączyło w 2017 roku. Nasze działania nosiły nazwę „Instalacja Kultury”. Przeprowadziliśmy diagnozę jeżdżąc do świetlic wiejskich, odbywając spotkania oraz zbierając informacje na Rynku przed kościołem w Niedzielę Palmową. Po diagnozie powstało 7 oddolnych inicjatyw, które zapisały się na długo w pamięci mieszkańców. Niektóre z nich są kontynuowane.

O Instalacji kultury możecie przeczytać tu: DK+ w Choroszczy.

„Instalator Kultury”promujący działania w ramach DK+ w Choroszcz w 2017 roku.

Zachęcam do śledzenia programu na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *