Dziś przypada Działacza i Animatora Kultury. Święto wszystkich osób, które pracują i tworzą w sektorze kultury. Głównie utożsamiają się z nim pracownicy instytucji kultury. W związku z tym powstała odezwa Podlaskiego Forum Kultury, skierowana. Tekst zamieszczony poniżej:

Głos Forum Kultury w woj. podlaskim z okazji Dnia Animatora Kultury

Kultura jest absolutną podstawą życia społecznego, jego głównym spoiwem. Nie można sobie też wyobrazić jednostek nieuczestniczących w żaden sposób w tej sferze naszego życia. To ona uczy nas od najmłodszych lat szacunku do piękna, kształtuje wyobraźnię, otwiera na nowe i inne, daje możliwość ekspresji. Jej rola w prawidłowym rozwoju społeczeństw i człowieka jest nie do przecenienia.

Tysiące animatorów kultury w Polsce to często pierwsze osoby, które rozbudzają potrzeby kulturalne, animują i angażują oraz budują w lokalnych społecznościach dobrą atmosferę do działań. Jest to niezwykle ważne szczególnie w niewielkich ośrodkach, gdzie dostęp do wydarzeń jest mocno ograniczony. Mimo to bywa, że pracownicy wielu ośrodków kultury, zwłaszcza tych małych, mimo swojej pasji i zaangażowania w życie wspólnoty, często są bardzo słabo wynagradzani lub niedoceniani.

Ostatni rok dotknął kulturę i ludzi się nią zajmujących w szczególny sposób – wydarzenia zostały anulowane, wiele osób z dnia na dzień zostało bez pracy albo bez możliwości jakichkolwiek działań. Spowodowało to, że ludzie kultury znaleźli się w trudnej sytuacji. Tymczasem naszą pracę czy inicjatywę postrzegamy jako misję, powinność, za którą idą predyspozycje czy pasje w inicjowaniu pewnych działań, rozbudzaniu otwartości, projektowaniu sytuacji, w których odczuwamy zmiany w myśleniu lokalnych społeczności. Przez liczne działania szukamy rozwiązań, by w sposób niedosłowny ludzie mogli mówić o swoich potrzebach i doświadczać swojej kreatywności. W przestrzeni miasta, miasteczka czy wsi instytut, dom kultury, centrum kultury, muzeum, biblioteka czy świetlica to miejsca, gdzie ważny jest proces zmiany postawy odbiorcy z roli biernego widza w rolę aktywnego współtwórcy. Podczas spotkania my, odbiorcy i twórcy, doświadczamy tego, że potrzebujemy siebie nawzajem. Animator zaprasza! Do tworzenia i animacji potrzebujemy Was: komunikacji z Wami, potrzebujemy Waszych interakcji, Waszych potrzeb. To jest piękne, gdy z nami dopełniacie dzieła, gdy zostawiacie swój ślad, gdy oswajamy Was z tym, że można coś takiego robić. Taka komunikacja, taka konwersacja i wreszcie spotkanie z odbiorcą nas – animatorów czy artystów – zwyczajnie mobilizuje do działania, po którym pozostaje satysfakcja!

My, pracownicy sektora kultury z województwa podlaskiego, w naszym dniu chcemy podkreślić rolę kultury w życiu każdego z nas, w tym rolę osób zawodowo lub prywatnie się nią zajmujących.

Drodzy nasi przyjaciele, uczestnicy i odbiorcy naszych działań kulturalnych! Pracujemy dla Was i największą przyjemność sprawiają nam usłyszane bezpośrednio z Waszych ust słowa pochwały. To także od Was zależy, w jaki sposób działamy. W tych trudnych epidemicznych czasach prosimy o Waszą uwagę. Zostańcie z nami. Czekamy na Was.

Dyrektorzy ośrodków kultury z woj. podlaskiego

 

fotografia na górze: Krasnogruda, Ogólnopolska Giełda Projektów 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *