W ośrodkach kultury często można spotkać wśród kadry osoby wyróżniające się kreatywnością, otwartością i gotowością do działań. To One często inicjują nowe działania i przedstawiają pomysły, są entuzjastycznie nastawione do nowych projektów i wyzwań. W zastanym projekcie widzą możliwości realizacji, rozwoju i działania dla dobra uczestników kultury zamiast samych przeszkód i problemów. Nie zawsze są to osoby zarządzające.

Ogólnopolskie spotkania kadr kultury, są miejscami w których jest bardzo duża liczba takich osób. To one zazwyczaj ruszają w podróże żeby poznawać nowe miejsca i ludzi, z którymi dzielą się doświadczeniami, inspirują się, nawiązują współpracę oraz po prostu rozmawiają o codzienności w działalności kulturalnej. Będąc w tego typu miejscach i uczestnicząc w spotkaniach można zobaczyć, że większość obecnych tam ludzi, to te same twarze. Bardzo silne jest środowisko skupione wokół Narodowego Centrum Kultury. To byli uczestnicy programów Dom Kultury +, Zaproś nas do siebie oraz Szkoleń Kadr Kultury. To też osoby aktywne, które często chcą u siebie zrealizować wcześniej wspomniane programy. Silnym jest też, chociaż w moim odczuciu mniej rzucającym się w oczy środowisko działających w obszarze kultury absolwentów Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które i tak najczęściej w prezentowane przez szersze grono jest na spotkaniach organizowanych przez Kadrę Kultury. Co łączy te wszystkie osoby? Pewnego rodzaju kulturalny magnetyzm przyciągający tych ludzi do przestrzeni, okazji na spotkanie oraz nawiązania współpracy.

To naturalne, że chcemy otaczać się osobami podobnymi do siebie. Aktywni animatorzy i animatorki kultury się przyciągają. Choć mogą nie tworzyć wspólnych projektów, to obserwują się nawzajem i zazwyczaj znają się osobiście. Niejednokrotnie rozmawiają ze sobą na różne tematy. Ja osobiście będąc na spotkaniach branżowych, jeżeli zaczynam z kimś rozmowę, kogo nie znałem wcześniej często przekonuję się, że słyszałem o działaniach tej osoby lub ośrodka, z którego przybyła. Z pewnością zawsze jesteśmy w stanie znaleźć wspólnych znajomych, którzy działają w kulturze. To bardzo inspirujące i budujące spotkania, które dają mi motywację. Tak właśnie działa kulturalny magnetyzm, przyciąga osoby twórcze, kreatywne i zaangażowane w działania kulturalne.

Czym zatem według mnie jest kulturalny magnetyzm? To ciekawość i otwartość na nowe oraz dbałość o to, co już znane. Dzięki poszukiwaniom inspiracji, dobrych praktyk oraz potrzebie przebywania w środowisku spotykają się aktywne osoby z ośrodków kultury. Są one twórcze, zaangażowane, działające, nawzajem się inspirujące i wspierające. Pozwalają one sobie na stwarzanie korzystnych warunków do samodoskonalenia, poszerzania horyzontów oraz poznawania ludzi podobnych do siebie i utrzymywania z nimi kontaktu. To skutkuje siecią kontaktów oraz lepszymi działaniami na co dzień.

Razem możemy więcej!

fotografia pochodzi ze spotkania Liderów Kultury, które odbyło się w Starym Młynie Zgierz (listopad 2022)

fot. Wojciech Zawisz (spotkanie liderów i liderek kultury, Stary Młyn Zgierz)
Uczestnicy spotkania Zaproś Regiony, Radziejowice 2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *